Bežični PIR senzor

Bežični uređaj sa ugrađenim  IC senzorom za detekciju pokreta.

Bežični uređaj sa ugrađenim   IC senzorom za detekciju pokreta. Korisnik samo treba da "doda" senzor u alarmni sistem  korišćenjem konfiguraciong softvera u alarmu. 
Frekvencija bežičnog primo-predajnika: 430 MHz
Napajanje baterija 9V