Sistemi za solarno grejanje vode

Solarni bojler INOX 150 litara

Sistem za solarno grejanje vode za porodice do 3 člana
Solarni vakumski kolektor 58/15 cevi
Solarni bojler INOX 150 litara sa izmenjivačem i elektrogrejačem
Odzračno lonče
SRC868C8 kontroler sa 5 senzora
Pumpna grupa Caleffi (dvolinijska)
Ekspanziona posuda 25L
Sistem je pogodan za zagrevanje sanitarne vode i optimalna temperatura koja se može dobiti u bojleru se kreće u proseku oko 50 stepeni. Ovakav vid sistema se može koristiti kao pomoć pri podnom grejanju uz kombinaciju sa nekim drugim izvorom grejanja.Veći broj vakumskih kolektora se može povezati kombinovano sa radijatorskim grejanjem kako bi se ostvarila ušteda u grejanju tokom hladnih dana. Nakon zime dolaze topliji dani što znači da nam ostaje odredjena količina toplotne energije iz vakumskog solarnog sistema. Tu toplotnu energiju bi preusmerili za zagrevanje bazena,na mašinu za sudove ili čak  veš mašinu. Svi ti uredjaji poseduju elektrogrejače koji bi se palili samo po potrebi.
U vrednost investicije nije uračunata montaža kao i prateća oprema za montiranje(cevi,izolacija itd).

Obezbedjena kupovina putem kredita na link

Cena: 1,290 eur